Dodatkowe kompetencje – wiedza i umiejętności dostosowane do rynku pracy

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie przygotowuje studentów do zmieniających się wymogów rynku pracy, społeczeństwa oraz współczesnej gospodarki. Wykształcenie studentów PANS w Nysie uzupełniono o unikalny zestaw kompetencji istotnych dla wybranego zawodu:

  • Wykorzystanie dronów w praktyce zawodowej.
  • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Zwiększony wymiar języków obcych.
  • Wyjazdy studyjne.
  • Pierwsza pomoc w wypadkach zawodowych i ratownictwie drogowym.
Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie


Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl