Untitled Document

UWAGA !

Rejestrację uznaje się za wiążąca po:

  1. Wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych w systemie rejestracji elektronicznej i wyborze kierunku studiów.
    W przypadku problemów z rejestracją on-line należy zgłosić się ze świadectwem maturalnym oraz dowodem osobistym do Sekretariatu Rekrutacji (ul.Chodowieckiego 4, Nysa, p.210), gdzie rejestracji dokona pracownik Uczelni.
  2. Wniesieniu na podane konto opłaty rekrutacyjnej.
  3. Złożeniu kompletu wymaganych dokumentów w Sekretariacie Rekrutacji.

TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Terminy rekrutacji:

Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 01.06.2023
Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 01.06.2023
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów na kierunek jazz i muzyka estradowa: 10.07.2023 godz. 16.00
na pozostałe kierunki:
17.07.2023 r. godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 11.07.2023 godz. 10.00
Posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych 13.07.2023 - Wydział Jazzu
20.07.2023 pozostałe komisje
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego na kierunek jazz i muzyka estradowa:
13.07.2023 godz. 18.00
na pozostałe kierunki:
20.07.2023 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć rekrutacja na odpowiednie kierunki zostanie przedłużona według poniższego harmonogramu.


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 21.07.2023
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 21.08.2023 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 22.08.2023 godz. 10.00
Posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych 24.08.2023
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 24.08.2023 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć rekrutacja na odpowiednie kierunki zostanie przedłużona według poniższego harmonogramu.


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 25.08.2023
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 28.09.2023 godz. 10.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 28.09.2023 godz. 10.00
Posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych 28.09.2023
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 28.09.2023 godz. 18.00

SPRAWDZIANY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO U CUDZOZIEMCÓW

Terminy, w których odbędą się sprawdziany znajomości języka polskiego u cudzoziemców planujących podjęcie studiów w PANS w Nysie prowadzonych w języku polskim:
I etap rekrutacji:
    kandydaci na kierunek jazz i muzyka estradowa 11.07.2023 r. godz. 10.00
    kandydaci na pozostałe kierunki 19.07.2023 r. godz. 10.00
II etap rekrutacji: 22.08.2023 r. godz. 10.00
III etap rekrutacji: 28.09.2023 r. godz. 10.00
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl