Dokumenty rekrutacyjne można składać w Sekretariacie Rekrutacji, gdzie można także dokonać rejestracji elektronicznej kandydata.

Budynek A,
ul. Chodowieckiego 4,
sala 210,
48-300 Nysa
Sekretariat Rekrutacji czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych można wysłać pocztą na adres:
PANS w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl