Algorytm przeliczania wyników prowadzonych obliczeń na punktację tworzącą ranking kandydatów

W przypadku kandydatów zdających maturę według aktualnych zasad do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, z tym, że z przedmiotów dodatkowo wybranych tylko te, z których kandydat uzyskał co najmniej 30 % punktów.

Ustala się następujący algorytm przeliczania wyników prowadzonych obliczeń na punktację tworzącą ranking kandydatów:

  • dla świadectw, gdzie występuje ocenianie punktowe egzaminu maturalnego (nowa matura), procenty punktów uzyskane na egzaminie maturalnym przeliczane są według zasady:
    • dla poziomu podstawowego 1% = 1 punkt,
    • dla poziomu rozszerzonego, jednego poziomu egzaminu oraz dla poziomu klas dwujęzycznych 1% = 2 punkty,
  • dla świadectw, gdzie występują jedynie oceny (stara matura), oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30  
dostateczna (3) 75 dostateczna (3) 75
dobra (4) 120 dobra (4) 140
bardzo dobra (5) 165 bardzo dobra (5) 200
celująca (6) 200    

Wynik umiejscawiający kandydata na liście rankingowej jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

Dla kandydatów zdających egzamin maturalny przed rokiem 2007, do obliczeń bierze się wynik egzaminu z poziomu dającego kandydatowi większą liczbę punktów.

Dla kandydatów zdających egzamin maturalny w roku 2007, do obliczeń bierze się wynik egzaminu ze zdawanego poziomu.

W przypadku kandydatów zdających maturę według starych zasad, do obliczeń bierze się oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości.

W przypadku kandydatów z dyplomem IB International Baccalaureat, wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie.

Ustala się następujący sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie przeprowadzonym w ramach programu Matury Międzynarodowej

Poziom SL Punkty Poziom HL Punkty
7 100 7 200
6 86 6 170
5 72 5 140
4 58 4 110
3 44 3 80
2 30 2 60
1 0 1 30

W przypadku kandydatów z dyplomem EB European Baccalaureate, wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie.

Ustala się następujący sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie przeprowadzonym w ramach programu Matury Europejskiej

Egzamin EB Punkty
9,00 ÷ 10,00 100
8,00 ÷ 8,95 90
7,00 ÷ 7,95 75
6,00 ÷ 6,95 60
5,00 ÷ 5,95 45
4,00 ÷ 4,95 30

Wynik umiejscawiający kandydata na liście rankingowej jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów, za wyjątkiem kierunku Jazz i muzyka estradowa, gdzie do wyniku brane są punkty uzyskane za egzamin wstępny.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl