Kierunek filologia - specjalność filologia angielskaSPECJALIZACJA:
- nauczyciel języka angielskiego
- tłumacz języka angielskiego w biznesie

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)
- niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
- praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje, pisanie, słownictwo, gramatyka, słuchanie
- fonetyka języka angielskiego
- translatoryka ustna i pisemna
- pragmatyka zawodu tłumacza
- realioznawstwo i kultura krajów anglojęzycznych
- dydaktyka i metodyka nauczania języka angielskiego
- angielski język prawa i biznesu
- techniki multimedialne – prezentacje publiczne

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk:
- praktyka tłumaczeniowa
- praktyka dydaktyczna
- praktyka psychologiczno-pedagogiczna

WYBRANE UCZELNIE PARTNERSKIE:
Filologia angielska - specjalizacja nauczycielska:
- Silesian University in Opava, Czechy
- Universidad de A Coruna, Hiszpania
- Ventspils University College, Łotwa
- Nord University, Norwegia
- Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Portugalia
- University of Winchester, Wielka Brytania
- Istanbul Kultur University, Turcja

Filologia angielska - specjalizacja tłumaczeniowa - język biznesu:
- University of Econimics in Varna, Bułgaria
- University of Zadar, Chorwacja
- University of West Bohemia, Czechy
- Zealand Institute of Business and Technology, Dania
- Athens University of Economics and Business, Grecja
- Technological Educational Institute (TEI) of Crete, Grecja
- Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Hiszpania
- Athlone Institute of Technology, Irlandia
- Mehmet Akif Ersoy University, Turcja

PO STUDIACH:
- praca jako tłumacz pisemny, tłumacz ustny, nauczyciel języka angielskiego, asystent prezesa zarządu, manager, specjalista ds. komunikacji, specjalista ds. kontaktów z zagranicą, rzecznik prasowy i in.
- kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w wybranej uczelni w Polsce lub za granicą (np. w Danii) na kierunkach humanistycznych, takich jak np.: filologia (filologia angielska, język biznesu, lingwistyka stosowana), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia, filozofia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, ekonomia, turystyka i rekreacja oraz inne


Studia filologiczne w Nysie dają nie tylko możliwość dogłębnego poznania języka i kultury obcego kraju, można na nich także zdobyć kwalifikacje zawodowe nauczyciela, tłumacza bądź pracownika dowolnej firmy, od którego wymaga się wysokich kompetencji językowych i kreatywności. Bogaty program wymiany międzynarodowej, a także obecność studentów z innych kultur, poszerza horyzonty studentów i pozwala im znaleźć swoje miejsce w globalnym społeczeństwie w Europie.

prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

Studia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, mają charakter praktyczny. Ich celem jest bardzo dobre przygotowanie studentów w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie tak, aby mogli korzystać z tej umiejętności w pracy zawodowej wszędzie tam, gdzie należy posługiwać się językiem angielskim w sposób biegły, przede wszystkim zaś do zawodu zarówno nauczyciela języka angielskiego, jak i tłumacza. W ramach specjalności studenci wybierają specjalizację nauczycielską lub tłumaczeniową – język biznesu.

JAK UCZYMY?
Naukę prowadzi się z wykorzystaniem najnowszych technologii multimedialnych, w świetnie wyposażonym laboratorium fonetyczno-tłumaczeniowym, w salach wykładowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny, z wykorzystaniem internetu. Zajęcia mają formę ćwiczeń praktycznych i laboratoryjnych, gier symulacyjnych, studiów przypadku, a także wykładów; prowadzone są w języku angielskim; nauczyciele podchodzą do każdego studenta w sposób indywidualny, co stwarza atmosferę współpracy i życzliwości. Kadra filologii angielskiej to wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym i bogatym dorobkiem naukowym.

CZEGO UCZYMY?
Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza angielskich tekstów z zakresu biznesu, dlatego kładziemy nacisk na intensywną naukę języka przez całe studia, koncentrując się na wybranej przez studenta specjalizacji.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Studia na filologii angielskiej dają możliwość:

  • dostępu do elektronicznych akademickich baz danych,
  • wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FFS),
  • praktyk zagranicznych,
  • znalezienia atrakcyjnej pracy w Polsce i za granicą.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
W ramach specjalności filologia angielska działają Studenckie Koła Naukowe:

  • ACTIVE MINDS - organizowane są wyjazdy dydaktyczne, wykłady, prelekcje filmowe oraz warsztaty dotyczące kultury krajów anglojęzycznych, psychologii poznawczej oraz teorii uczenia się i nauczania języka,
  • LINGUA OECONOMICA - w ramach działalności doskonalona jest znajomość języka angielskiego biznesu w praktycznych sytuacjach językowych.
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl