Kierunek finanse i rachunkowośćSTUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

SPECJALNOŚCI:
- rachunkowość i kontrola finansowa
- kadry i płace

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne) - darmowe
- niestacjonarne (zaoczne) - płatne

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• przedmioty kierunkowe:
- Analiza finansowa
- Ubezpieczenia
- Rynek finansowy
- Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
- Rachunkowość zarządcza
- Prognozowanie wielkości finansowych
- Bankowość

• przedmioty na specjalności Rachunkowość i kontrola finansowa:
- Rachunkowość podatkowa
- Rachunek opłacalności inwestycji
- Controlling i budżetowanie
- Audyt i kontrola finansowa

• przedmioty na specjalności Kadry i płace:
- Controlling personalny
- Ubezpieczenia pracownicze
- Dokumentacja kadrowa
- Rekrutacja i selekcja pracowników

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk zawodowych:
- Praktyka wakacyjna w wymiarze 6 tygodni po II semestrze studiów
- Praktyka śródroczna w wymiarze 3 tygodni na III semestrze studiów
- Praktyka wakacyjna w wymiarze 4 tygodni po IV semestrze studiów
- Praktyka śródroczna w wymiarze 3 tygodni na V semestrze studiów
- Praktyka śródroczna w wymiarze 8 tygodni na VI semestrze studiów

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

SPECJALNOŚCI:
- Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
- Zarządzanie zasobami ludzkimi

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne) - darmowe
- niestacjonarne (zaoczne) - płatne

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
4 semestry (2 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
• przedmioty kierunkowe:
- Ekonomia behawioralna
- Strategie zarządzania
- Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
- Zarządzanie projektami UE
- Rachunkowość zarządcza i controlling
- Prawo finansowe i podatkowe

• przedmioty na specjalności Zarządzanie finansami przedsiębiorstw:
- Badanie sprawozdań finansowych
- Analiza efektywności inwestycji
- Zarządzanie ryzykiem finansowym
- Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

• przedmioty na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi:
- Elementy prawa administracyjnego i pracy
- Controlling i audyt personalny
- Komunikacja wewnętrzna w firmie. Komunikacja interpersonalna
- Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

PRAKTYKI: łącznie 12 tygodni praktyk zawodowych:
- w trakcie II semestru (5 tygodni),
- w trakcie IV semestru (7 tygodni).

WYBRANE UCZELNIE PARTNERSKIE:
- University of Econimics in Varna, Bułgaria
- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorwacja
- University of Zadar, Chorwacja
- University of West Bohemia, Czechy
- Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia
- Athens University of Economics and Business, Grecja
- Universidad Miguel Hernandez de Elche, Hiszpania
- Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Hiszpania
- Athlone Institute of Technology, Irlandia
- University of Prishtina, Kosowo
- Klaipeda State College, Litwa
- Fachhochschule Bingen, Niemcy
- Hochschule Mittweida, Niemcy
- Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Portugalia
- University “Dunarea de Jos” of Galati, Rumunia
- University of Alba, Rumunia
- Cumhuriyet University, Turcja
- Firat University, Turcja
- Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
- Dumlupinar University, Turcja
- Istanbul Commerce University, Turcja
- Istanbul Kultur University, Turcja

PO STUDIACH:
- praca w zawodzie: asystenta księgowego, pracownika działu analiz ekonomicznych i managera finansowego niższego stopnia, a także działalność na własny rachunek
- po dokształceniu na studiach II stopnia także głównego księgowego lub managera, szczególnie finansowego


Ryzyko występuje zawsze. Nie powinno się go rozważać tylko w kategoriach zagrożenia, ponieważ często stwarza okazje inspirujące ludzkie działania. Z tego względu należy je rozpatrywać jako jeden z determinantów przedsiębiorczości. Będzie ono takim tylko wtedy, gdy zastosuje się odpowiednie metody zarządzania nim. W PANS w Nysie podpowiadamy, jak zarządzać ryzykiem.

dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. ucz.,
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

Kierunek finanse i rachunkowość kształci w zawodach, w których specjaliści są najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Misją kierunku jest kształcenie i rozwijanie umiejętności, pozwalających zarówno na dalszą naukę w Polsce lub na świecie, jak i rozpoczęcie po studiach pracy. Proces kształcenia jest nastawiony na to, co najbardziej cenią sobie pracodawcy (wg danych z analiz marketingowych rynku pracy) – umiejętność samodzielnej pracy i analityczne podejście do zadań stawianych przed pracownikami kadry finansowej i zarządzającej. Osiągnięciu tych kwalifikacji sprzyjają również nowoczesne laboratoria Wydziału Nauk Ekonomicznych, duża liczba zajęć projektowych i wysoki poziom nowoczesnego kształcenia informatycznego studentów. Cechą, która w sposób jednoznaczny wyróżnia kierunek finanse i rachunkowość spośród innych kierunków ekonomicznych, jest położenie w trakcie procesu dydaktycznego szczególnego nacisku na finansowy wymiar funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynków i gospodarek. Dodatkowym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki, które odbywają się m.in. w bankach, biurach rachunkowych, wiodących zakładach produkcyjnych lub usługowych. Wielu z naszych absolwentów kontynuuje studia na renomowanych uczelniach Polski, gdzie wykształcenie uzyskane w naszej Uczelni jest wysoko oceniane.

JAK UCZYMY?
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.

CZEGO UCZYMY?
Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia, a uzyskiwane przez studentów w trakcie studiów, poza ocenami, punkty ECTS pozwalają na bezpłatną wymianę międzynarodową studentów PANS w Nysie ze wszystkimi krajami europejskimi. W trakcie studiów studenci kierunku finanse i rachunkowość mają zapewniony wysoki standard kształcenia w zakresie różnych technik informatycznych, który zapewniają nowocześnie wyposażone laboratoria i duża liczba zajęć praktycznych. Dodatkowym atutem jest dostosowanie programu nauczania do wymagań rynku.
Ogólnym celem kierunku finanse i rachunkowość jest wykształcenie absolwenta, zdolnego podjąć pracę w zawodzie asystenta księgowego, pracownika działu analiz ekonomicznych i managera finansowego niższego stopnia, a także podjąć działalność na własny rachunek lub z powodzeniem podjąć dalszą naukę w Polsce albo za granicą w zakresie nauk społecznych ze wskazaniem na ekonomiczne, a po okresie dokształcania na studiach II stopnia także głównego księgowego lub managera, szczególnie finansowego.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Absolwenci tego kierunku pracują nie tylko w nyskich zakładach pracy, ale w całym regionie i daleko poza jego granicami, jak również za granicą. Nasi studenci mają możliwość korzystania z sal wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i z szeregu programów wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstw (Excel, Insert GT, Symfonia Premium, CDN Optima), co gwarantuje, iż studia na tym kierunku spełniają standardy europejskie.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

  • Studenckie Koło Naukowe BONUS jest organizacją studencką, tworzoną przez studentów dla studentów: „Jesteśmy studentami PANS w Nysie, różnimy się wiekiem i upodobaniami, ale łączy nas jedno – chcemy wiedzieć jak inwestować swoje pieniądze z głową, tak by przynosiły nam jedynie zyski”,
  • Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SYMFONIA zrzesza studentów, których celem jest pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości. Jest to możliwe dzięki wykładom, case study oraz analizie dokumentów księgowych, a także nauce języka angielskiego w zakresie rachunkowości.Studenci mają możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, zarówno jako uczestnicy bierni, jak i aktywni, prezentując przygotowane prze siebie referaty.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl