Kierunek informatykaSPECJALNOŚCI:
- bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
- gry komputerowe i multimedia
- systemy internetowe

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)
- niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
inżynier

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
7 semestrów (3,5 roku)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
- programowanie (Delphi, C++, C#, Java, JS)
- programowanie urządzeń mobilnych
- podstawy sztucznej inteligencji
- systemy wbudowane
- zarządzanie danymi informacyjnymi
- zarządzanie projektami informatycznymi
- projekt zespołowy

przedmioty na specjalności gry komputerowe i multimedia:
- grafika komputerowa w .NET
- gry na urządzenia mobilne
- metody i techniki tworzenia gier
- programowanie rozproszone
- przetwarzanie w chmurze
- systemy multimedialne
- tworzenie gier w technologiach Web
- zaawansowana grafika komputerowa

przedmioty na specjalności systemy internetowe:
- programowanie (.NET, PHP, JS)
- programowanie urządzeń mobilnych
- nowoczesne technologie Web

przedmioty na specjalności systemy i sieci komputerowe:
- systemy zarządzania i dostarczania treści internetowych
- sieciowe systemy multimedialne

przedmioty na specjalności bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych:
- wirtualizacja systemów
- bezpieczeństwo systemów wirtualnych
- zarządzanie bezpieczeństwem informacji

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk (praktyki na II i III roku studiów)

WYBRANE UCZELNIE PARTNERSKIE:
- Athlone Institute of Technology, Irlandia
- Hochschule Mittweida, Niemcy
- Nord University, Norwegia

PO STUDIACH:
- praca przy wytwarzaniu oprogramowania Web i .Net, wdrażaniu systemów urządzeń mobilnych oraz jako specjalista ds. testowania (specj. systemy internetowe)
- praca przy wdrażaniu systemów i sieci komputerowych, prowadzeniu firmy informatycznej (specj. systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo systemów i sieci)
- praca przy tworzeniu gier, rozszerzonej rzeczywistości, grafiki, webmaster, administrator www (specj. gry komputerowe i multimedia)
- kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą


Studia na naszym kierunku stanowią milowy krok w kierunku profesjonalnego przygotowania do zawodu informatyka. Współpraca z firmami IT pozwala na uzyskanie profesjonalnych umiejętności i kompetencji w różnych obszarach informatyki.

dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych

Program studiów na naszych specjalnościach gwarantuje wykształcenie w dziedzinie multimediów, systemów tworzenia gier, zaawansowanej animacji, grafiki 2D i 3D, nowoczesnych technologii baz danych, systemów sieciowych i rozproszonych oraz systemów mobilnych, jak również obszernej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. W roku akademickim 2018/2019 kierunek informatyka uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej do roku akademickiego 2025/2026.

JAK UCZYMY?
Nasza kadra posiada bogate doświadczenie zawodowe i managerskie zdobyte w różnych firmach sektora IT, które wykorzystywane jest podczas prowadzenia zajęć. Większość zajęć realizowana jest w formie warsztatowej, laboratoryjnej i projektowej.

CZEGO UCZYMY?
Absolwent posiada znajomość standardowych i nowoczesnych metod oraz algorytmów informatyki, umożliwiającą samodzielne i zespołowe rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym ich analizę, implementację, realizację i weryfikację projektów informatycznych (systemów mobilnych i wielodotykowych, aplikacji chmurowych). Biegle programuje w kilku językach programowania, umie wykorzystywać i administrować najnowszymi serwerowymi platformami operacyjnymi Windows Serwer i Linux, usługami SaaS/IaaS, a także projektuje i realizuje systemy internetowe, bazy danych oraz sieci komputerowe.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Studenci mają do dyspozycji profesjonalne oprogramowanie. Korzystamy również z pakietu Microsoft Imagine Premium oraz firmy Autodesk. W PANS w Nysie działa sieć światłowodowa łącząca ze sobą wszystkie budynki Uczelni, tworząca dużą sieć kampusową zwaną Nyską Siecią Akademicką. Współpracujemy z firmami IT, m.in. studenci biorą udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych pracowników.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
Na kierunku działa Studenckie Koło Naukowe ENTI (Entuzjastów Nowych Technologii Informatycznych), którego celem jest pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, projektowania i realizowania systemów informatycznych, jak również badania nowych rozwiązań programowo-sprzętowych powstających w oparciu o nowe technologie (grafika komputerowa, gry i multimedia, rozpoznawanie obrazów, detekcja ruchu, sztuczna inteligencja, aktywne i zautomatyzowane serwisy internetowe).
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl