Kierunek kosmetologia
studia licencjackie i magisterskie (po uzyskaniu uprawnień)STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

SPECJALNOŚCI:
- kosmetologia specjalistyczna
- chemia i technologia kosmetyków

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)
- niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
- farmakologia
- kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca
- dermatologia

na specjalności kosmetologia specjalistyczna:
- kosmetologia lecznicza
- kosmetologia specjalistyczna
- kształtowanie sylwetki zabiegami z zakresu balneoterapii i hydroterapii
- chirurgia plastyczna
- podstawy alergologii
- zasady prawidłowego żywienia i dietetyka
- wizaż i stylizacja

na specjalności chemia i technologia kosmetyków:
- chemia surowców kosmetycznych
- marketing i zarządzanie w obrocie wyrobami kosmetycznymi
- podstawy farmakognozji i technologii surowców roślinnych
- technologia wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków kolorowych

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk (po I i II oraz na III roku studiów w gabinetach kosmetycznych i ośrodkach SPA)

STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)*

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)
- niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
4 semestry (2 lata)

* po uzyskaniu zgody MNiSW

WYBRANE UCZELNIE PARTNERSKIE:
- Klaipeda State College, Litwa
- Siauliai State College, Litwa

PO STUDIACH:
- praca w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej i ośrodkach SPA, gabinetach dermatologicznych, firmach produkujących kosmetyki, sieciach dystrybucji kosmetyków oraz firmach kosmetycznych
- kontynuacja studiów w kraju lub za granicą


Studia na kierunku kosmetologia gwarantują naukę pod opieką bardzo doświadczonej kadry, w świetnie wyposażonych pracowniach. Umożliwiają studia za granicą i oferują wsparcie finansowe wieloma stypendiami.

dr Roman Palacz
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Posiadamy największy limit miejsc, a o przyjęciu decyduje konkurs świadectw. Na studiach niestacjonarnych proponujemy konkurencyjne czesne i nie wymagamy tytułu technika usług kosmetycznych. Posiadamy zaplecze dydaktyczne na najwyższym poziomie - Uczelnia dysponuje trzema pracowniami kosmetologii, które znajdują się w nowym budynku i są wyposażone w najnowszy sprzęt wysokiej klasy. W trakcie nauki zapewniamy profesjonalne kosmetyki, na których studenci uczą się i pracują. Wykłady prowadzone są w budynku posiadającym nowocześnie wyposażone sale wykładowe (projektory multimedialne, laptopy, strefa Wi-Fi). Ponadto Uczelnia dysponuje nowymi i doskonale wyposażonymi pracowniami, m.in. chemii, anatomii, fizjologii, fizjoterapii i masażu, salą fitness oraz pracowniami komputerowymi. Nauka prowadzona jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową.

JAK UCZYMY?
W pracowniach kosmetologii i fizjoterapii studenci pracują w parach, co daje możliwość osobistego odczucia efektów zabiegu, jak i jego wykonania (każda para ma do dyspozycji w pełni wyposażone stanowisko do pracy – profesjonalny sprzęt wiodących firm kosmetycznych i medycznych).

CZEGO UCZYMY?
W ramach kierunku prowadzone są dwie specjalności: kosmetologia specjalistyczna oraz chemia i technologia kosmetyków. Absolwent po ukończeniu nauki zdobywa wyższe wykształcenie zawodowe w zakresie kosmetologii i tytuł licencjata ? kosmetologa.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Studenci podczas swoich zajęć laboratoryjnych czy ćwiczeń korzystają z doskonale wyposażonych pracowni i laboratoriów, m.in. pracowni stylizacji i wizażu, kosmetologii, dermatologii, chirurgii plastycznej i fizjoterapii. Stale rozwijamy bazę dydaktyczną, tak aby wyposażenie naszych pracowni odpowiadało aktualnym potrzebom rynku. Organizujemy liczne wyjazdy dydaktyczno-edukacyjne (kongresy kosmetyczne, ośrodki lecznicze, znane instytuty kosmetyczne, prestiżowe hotele SPA). Regularnie zapraszamy wiodące firmy kosmetyczne oraz medyczne, które prowadzą szkolenia instruktażowe dla naszych studentów. Współpracujemy z wiodącymi ośrodkami SPA i Wellnes. Nasi absolwenci są poszukiwanymi pracownikami prestiżowych gabinetów kosmetycznych i ośrodków SPA.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
W ramach kierunku działają:

  • Studenckie Koło Naukowe EZIS, którego celem jest pogłębianie wiedzy z zakresu kosmetologii, między innymi poprzez: organizowanie szkoleń i pokazów wiodących firm kosmetycznych, jak również firm związanych z dermatologią oraz wyjazdów na kongresy i targi kosmetologiczne,
  • Studenckie Koło Naukowe Satya, którego założeniem jest pogłębianie wiedzy z dziedziny kosmetologii opartej na faktach naukowych.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl