Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcjiSTUDIA INŻYNIERSKIE (I STOPNIA)

SPECJALNOŚCI:
- automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne
- inżynieria jakości
- inżynieria zrównoważonego rozwoju
- zarządzanie produkcją i usługami

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)
- niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
inżynier

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
7 semestrów (3,5 roku)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
- zarządzanie produkcją i usługami
- procesy produkcyjne
- logistyka w przedsiębiorstwie
- zarządzanie jakością

na specjalności automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne:
- podstawy automatyki i robotyki
- programowanie maszyn CNC
- sterowniki sieci przemysłowych – sterowniki PLC

na specjalności inżynieria jakości:
- procesy produkcyjne
- logistyka w przedsiębiorstwie
- zarządzanie jakością

na specjalności zarządzanie produkcją i usługami:
- projektowanie procesów technologicznych
- technologiczne przygotowanie produkcji wspomagane komputerowo
- systemy CAP/CAM i OSN

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk (po II i III roku w zakładach produkcyjnych i usługowych)


STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)

SPECJALNOŚCI:
- zrównoważona, czystsza produkcja,
- logistyka produkcji
- systemy informatyczne w zarządzaniu

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)
- niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister inżynier

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry (1,5 roku)

WYBRANE UCZELNIE PARTNERSKIE:
- Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia
- Universidad de León, Hiszpania
- HAWK Fachhochschule Hildesheim, Niemcy

PO STUDIACH:
- prowadzenie własnej firmy produkcyjnej lub usługowej,
- praca w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowiskach: inżyniera produkcji, inżyniera rozwoju produktu w dziale projektowania konstrukcyjnego czy technicznego, inżyniera ds. jakości, kierownika zespołu zadaniowego, organizacyjnego lub technicznego przygotowywania produkcji
- kontynuacja edukacji w wybranej uczelni w kraju lub za granicą


Praktyczny profil studiów daje naszym absolwentom solidne przygotowanie zawodowe dostosowane do potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz wymogów rynku pracy. Umożliwia zdobycie dodatkowych kompetencji podczas praktyk i wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach.

dr hab. inż. Jerzy Duda, prof. ucz.

Tym, co wyróżnia nasz kierunek jest przywiązywanie wagi do zdobywania umiejętności praktycznych. Zdobyta wiedza - dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej - zamieniana jest na praktykę w nowoczesnych laboratoriach. To daje ogromną szansę znalezienia atrakcyjnej pracy. Studenci sami proponują tematy prac dyplomowych, a praktyka zawodowa ma pomóc im w realizacji wybranego tematu. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji należy też uważać za najbardziej uniwersalny pod względem możliwości rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej.

JAK UCZYMY?
Posiadamy nowoczesne pracownie komputerowe, najnowsze oprogramowanie z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, a także nowoczesne laboratoria z fizyki, metrologii i projektowania. Są z nami uznani w kraju i za granicą specjaliści z zarządzania i inżynierii produkcji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń, projektów i laboratoriów.

CZEGO UCZYMY?
Kształcenie studentów ukierunkowane jest na zagadnienia wytwarzania i planowania procesów produkcyjnych na bazie poszerzonej wiedzy o zarządzaniu. Absolwenci będą posiadać również wiedzę z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego połączoną ze znajomością zaawansowanych technik informatycznych.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Praca dla NASA? Nasi absolwenci spełniają swoje marzenia! Krzysztof Rudnicki w ramach pracy dyplomowej wykonał zapadkę, która została użyta w następcy satelity Hubble’e. Może Ty opracujesz coś równie innowacyjnego?

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, uczestnicząc w Studenckich Kołach Naukowych:

  • Młodzi Projektanci - działalność z zakresu zarządzania,
  • ABACULUS - działalność z zakresu inżynierii produkcji.
    W czasie studiów studenci mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, dzięki prowadzonym warsztatom i kursom:
  • AutoCAD (Międzynarodowy Certyfikat firmy Autodesk),
  • AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor (Międzynarodowy Certyfikat firmy Autodesk),
  • Programista obrabiarek CNC.
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl