Kierunek jazz i muzyka estradowa
studia licencjackie i magisterskieSTUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

SPECJALNOŚCI:
- WOKALISTYKA I INSTRUMENTALISTYKA (śpiew, fortepian, gitara, perkusja, gitara basowa, kontrabas, saksofon, trąbka, puzon)
- REALIZACJA DŹWIĘKU
- EDUKACJA ARTYSTYCZNA W JAZZIE I MUZYCE ESTRADOWEJ

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk
(praktyki po I i II roku studiów)STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

SPECJALNOŚCI:
- WOKALISTYKA I INSTRUMENTALISTYKA (śpiew, fortepian, gitara, perkusja, gitara basowa, kontrabas, saksofon, trąbka, puzon)
- PRODUKCJA MUZYCZNA I REALIZACJA DŹWIĘKU

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
4 semestry (2 lata)

WYBRANE UCZELNIE PARTNERSKIE:
- Kunstuniversität Graz (KUG), Austria
- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorwacja
- Technological Educational Institute (TEI) of Crete, Grecja
- Nord University, Norwegia
- Firat University, Turcja

PO STUDIACH:
Prowadzenia własnej aktywnej działalności artystycznej, koncertowej, nagraniowej (indywidualnie i w instytucjach kultury). Realizacja wydarzeń i projektów artystycznych oraz multimedialnych. Praca w szkolnictwie ogólnym i muzycznym I i II stopnia, a także w szkolnictwie wyższym po studiach magisterskich. Prowadzenie kursów i warsztatów muzycznych. Organizacja imprez estradowych w zakresie muzyki rozrywkowej, tworzenie produkcji muzycznych, obróbka i miksowanie materiału dźwiękowego, rekonstrukcja dźwięku, mastering, montaż, a także nagłaśnianie live. Prowadzenie własnego impresariatu czy agencji artystycznej. Praca w studiach nagrań, radiu, telewizji, teatrze oraz instytucjach kultury.


Celem studiów jest wykształcenie muzyków instrumentalistów, wokalistów, pedagogów, producentów muzycznych i realizatorów dźwięku, którzy poprzez wielozakresowe działania artystyczne i edukatorskie będą propagować oraz rozwijać polską i europejską kulturę muzyczną.

mgr Roman Hudaszek
Dziekan Wydziału Jazzu PANS w Nysie

Kształcenie na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa realizowane jest w zakresie szeroko pojętej muzyki rozrywkowej z ukierunkowaniem na jazz. Studenci przede wszystkim zdobywają praktyczne umiejętności gry na instrumencie lub śpiewu oraz merytoryczną wiedzę z zakresu historii jazzu i muzyki rozrywkowej, stylistyk wykonawczych, zasad muzyki, kompozycji i aranżacji, form muzycznych, a także pedagogiki i edukacji oraz realizacji dźwięku i produkcji muzycznej.

JAK UCZYMY?
Uczymy nowocześnie, mając znakomicie wyposażone - aulę koncertowo-klubową, studio nagrań, pracownię produkcji muzycznej, laboratorium dźwięku, sale dydaktyczne, wykładowe i dostępne dla studentów ćwiczeniówki. W każdej sali znajduje się pianino lub fortepian oraz sprzęt nagłośnieniowy i Hi-Fi. W poszczególnych klasach znajdują się także wzmacniacze gitarowe, zestawy perkusyjne, kolumny basowe oraz mikrofony i sprzęt multimedialny. Uczelnia posiada bogato wyposażoną w literaturę przedmiotu bibliotekę. Proces dydaktyczny ubogacony jest o liczne warsztaty, szkolenia i kursy prowadzone przez autorytety z różnych dziedzin (w tym wybitnych muzyków, producentów, realizatorów dźwięku oraz teoretyków z kraju i ze świata).

SPECJALNOŚCI, CZEGO UCZYMY?

INSTRUMENTALISTYKA I WOKALISTYKA (studia licencjackie i magisterskie)
Na specjalności Instrumentalistyka i wokalistyka uczymy przede wszystkim praktycznych umiejętności gry na wybranym instrumencie lub śpiewu, z ukierunkowaniem na jazz i szeroko pojętą muzykę estradową / rozrywkową. Student ma możliwość zdobycia merytorycznej wiedzy z zakresu historii jazzu, harmonii jazzowej, kompozycji i aranżacji, stylistyk wykonawczych, zasad muzyki, form muzycznych oraz współczesnych metod notacji i nomenklatury muzycznej. Ponad to, praktycznych umiejętności pracy w zespołach instrumentalnych, wokalnych oraz big-bandzie.

REALIZACJA DŹWIĘKU (studia licencjackie)
Na specjalności Realizacja dźwięku podstawowym założeniem jest przede wszystkim edukacja studenta z zakresu współczesnych i nowoczesnych technik sztuki realizacji nagłośnień i produkcji muzycznej. Podstawowym narzędziem pracy w obu przypadkach jest komputer i DAW, czyli w wolnym tłumaczeniu wirtualne środowisko muzyczne (program), w którym odbywa się w zasadzie cały proces pracy nad dźwiękiem. Mowa tu m.in. o montażu, edycji, miksie, aranżacji, masteringu i wielu innych. Student po ukończeniu nauki będzie posiadał wiedzę dotyczącą obsługi podstawowych narzędzi pracy na stanowisku realizatora dźwięku.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W JAZZIE I MUZYCE ESTRADOWEJ (studia licencjackie)
Edukacja artystyczna to specjalność, która czerpie zarówno z bogactwa muzyki klasycznej, jak i otwartości muzyki jazzowej. Głównym celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu muzyki rozrywkowej ukierunkowanej na jazz, którą w sposób praktyczny można wykorzystać w procesie edukacji dzieci i młodzieży w placówkach szkolno-wychowawczych. Wydział Jazzu PANS w Nysie prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z ośrodkami Orffa w Europie oraz współpracę międzynarodową i współpracę ze znaczącymi ośrodkami muzycznymi (uczelniami, jednostkami badawczymi, wydawnictwami) w Polsce i w Europie.

PRODUKCJA MUZYCZNA I REALIZACJA DŹWIĘKU (studia magisterskie)
Celem studiów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących produkcji muzycznej i realizacji dźwięku live oraz w studiu, a także funkcjonowania rynku muzycznego w Polsce i na świecie. Specjalność łączy w sobie trzy elementy; produkcję muzyczną sensu stricto (umiejętność realizowania konkretnych koncepcji artystycznych, tworzenia muzyki i udźwiękowienia różnych przedsięwzięć za pomocą muzycznych programów komputerowych na potrzeby artystyczne, radia, telewizji, teatru, reklamy oraz mediów społecznościowych), realizację dźwięku live i w studiu (umiejętność profesjonalnej pracy z muzykami i materiałem dźwiękowym zgodnie z najnowocześniejszymi trendami i standardami. Realizacja nagłośnienia koncertów, realizacja nagrań, rekonstrukcja dźwięku, tworzenie sieci komputerowych audio i tworzenia playlist korporacyjnych, miks i mastering,) menagement (znajomość funkcjonowania rynku muzycznego w kraju i na świecie. Umiejętność prowadzenia agencji i impresariatów artystycznych pod kątem prawnym i handlowym. Umiejętność tworzenia, organizacji i sprzedaży wydarzeń artystycznych)

KADRA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU JAZZU
Największym atutem Wydziału Jazzu PANS w Nysie są jego wykładowcy. Topowi, wybitni i uznani muzycy jazzmani z ogromnym dorobkiem artystycznym, wiedzą i doświadczeniem oraz znakomici teoretycy, producenci muzyczni i realizatorzy dźwięku.

 • prof. dr hab. Wojciech. Niedziela – fortepian
 • prof. dr hab. Jacek Meira – kontrabas, gitara basowa
 • prof. dr hab. Karol Ferfecki – gitara
 • prof. dr hab. Inga Lewandowska, dr Danuta Sendecka, dr Marcin Wawrzynowicz, mgr Małgorzata Jaźwa – wokalistyka
 • dr hab. prof. ucz., Adam Buczek – perkusja
 • dr Piotr Schmidt – trąbka
 • mgr Piotr Milwiw-Baron – saksofon
 • mgr Olof Knockenhauer – puzon
 • mgr Przemysław Raminiak – fortepian, akompaniament
 • mgr Aleksandra Brzeźnicka – fortepian, akompaniament
 • mgr Roman Hudaszek – kompozycja i aranżacja, przedmioty teoretyczne
 • dr Mariusz Drożdżal - dyrygowanie
 • dr Anna Szymala, mgr Andrzej Rękas, mgr Przemysław Michalak - przedmioty teoretyczne
 • dr Piotr Furtas, dr inż. Marzena Czajkowska, mgr Maciej Prokopowicz – realizacja dźwięku
 • mgr Adam Milwiw-Baron – produkcja muzyczna
 • mgr Cezary Wojciechowski, mgr Marek Kędzierski - przedmioty praktyczne

NASZE KOŁA NAUKOWE

 • Studenckie Koło Naukowe „Nysa Gospel Choir”
 • Studenckie Koło Naukowe „Produkcja Muzyczna”
 • Studenckie Koło Naukowe „Akademicka Scena Muzyczna”
 • Studenckie Koło Naukowe „Współczesna metodyka pracy z głosem”
 • Chór Akademicki PANS w Nysie.
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl