Zarządzanie i inżynieria produkcji

SPECJALNOŚCI:

 • automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne
 • inżynieria jakości
 • inżynieria zrównoważonego rozwoju
 • zarządzanie produkcją i usługami

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
inżynier

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
7 semestrów (3,5 roku)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • zarządzanie produkcją i usługami
 • procesy produkcyjne
 • logistyka w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie jakością

na specjalności automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne:

 • podstawy automatyki i robotyki
 • programowanie maszyn CNC
 • sterowniki sieci przemysłowych – sterowniki PLC

na specjalności inżynieria jakości:

 • procesy produkcyjne
 • logistyka w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie jakością

na specjalności zarządzanie produkcją i usługami:

 • projektowanie procesów technologicznych
 • technologiczne przygotowanie produkcji wspomagane komputerowo
 • systemy CAP/CAM i OSN

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk (po II i III roku w zakładach produkcyjnych i usługowych)

SPECJALNOŚCI:

 • zrównoważona, czystsza produkcja
 • logistyka produkcji
 • systemy informatyczne w zarządzaniu

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister inżynier

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 semestry (1,5 roku)

 • Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia
 • Universidad de León, Hiszpania
 • HAWK Fachhochschule Hildesheim, Niemcy
 • prowadzenie własnej firmy produkcyjnej lub usługowej,
 • praca w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowiskach: inżyniera produkcji, inżyniera rozwoju produktu w dziale projektowania konstrukcyjnego czy technicznego, inżyniera ds. jakości, kierownika zespołu zadaniowego, organizacyjnego lub technicznego przygotowywania produkcji
 • kontynuacja edukacji w wybranej uczelni w kraju lub za granicą

Praktyczny profil studiów daje naszym absolwentom solidne przygotowanie zawodowe dostosowane do potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz wymogów rynku pracy. Umożliwia zdobycie dodatkowych kompetencji podczas praktyk i wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach.

dr hab. inż. Jerzy Duda, prof. ucz.

Opis kierunku

Tym, co wyróżnia nasz kierunek jest przywiązywanie wagi do zdobywania umiejętności praktycznych. Zdobyta wiedza - dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej - zamieniana jest na praktykę w nowoczesnych laboratoriach. To daje ogromną szansę znalezienia atrakcyjnej pracy. Studenci sami proponują tematy prac dyplomowych, a praktyka zawodowa ma pomóc im w realizacji wybranego tematu. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji należy też uważać za najbardziej uniwersalny pod względem możliwości rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej.

JAK UCZYMY?
Posiadamy nowoczesne pracownie komputerowe, najnowsze oprogramowanie z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, a także nowoczesne laboratoria z fizyki, metrologii i projektowania. Są z nami uznani w kraju i za granicą specjaliści z zarządzania i inżynierii produkcji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń, projektów i laboratoriów.

CZEGO UCZYMY?
Kształcenie studentów ukierunkowane jest na zagadnienia wytwarzania i planowania procesów produkcyjnych na bazie poszerzonej wiedzy o zarządzaniu. Absolwenci będą posiadać również wiedzę z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego połączoną ze znajomością zaawansowanych technik informatycznych.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Praca dla NASA? Nasi absolwenci spełniają swoje marzenia! Krzysztof Rudnicki w ramach pracy dyplomowej wykonał zapadkę, która została użyta w następcy satelity Hubble’e. Może Ty opracujesz coś równie innowacyjnego?

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, uczestnicząc w Studenckich Kołach Naukowych:

 • Młodzi Projektanci - działalność z zakresu zarządzania,
 • ABACULUS - działalność z zakresu inżynierii produkcji.
  W czasie studiów studenci mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, dzięki prowadzonym warsztatom i kursom:
 • AutoCAD (Międzynarodowy Certyfikat firmy Autodesk),
 • AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor (Międzynarodowy Certyfikat firmy Autodesk),
 • Programista obrabiarek CNC.