NOWOŚĆ! Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

FORMA STUDIÓW:

  • stacjonarne (dzienne)
  • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
10 semestrów (5 lat)

PO STUDIACH:

  • praca jako nauczyciel przedszkola w przedszkolach publicznych, niepublicznych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w klubach malucha, klubach przedszkolaka, punktach przedszkolnych, klasach zerowych
  • praca jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) w szkołach podstawowych publicznych, niepublicznych, społecznych, wyznaniowych
  • absolwent posiada również przygotowanie i kompetencje do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz klasach I-III

Opis kierunku

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką edukacji dzieci na poziomie przedszkolnym oraz wczesnych lat szkolnych i pragną w przyszłości tym zajmować się zawodowo.
Kształcenie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwi studentom: zdobycie wysokich kompetencji zawodowych, ukształtowanie profesjonalnych umiejętności praktycznych, co stanowi podstawę do zatrudniania absolwentów tak na rynku lokalnym, ogólnokrajowym, jak również za granicą.

JAK UCZYMY?
Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z renomowanych ośrodków akademickich. Uczymy nie tylko teorii, lecz głównie umiejętności jej wykorzystania w praktyce – co powoduje, że nasi absolwenci mogą bezpośrednio po zakończeniu nauki podjąć pierwszą pracę w placówkach oświatowych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metod i narzędzi stosowanych przez wysoce wykształconą kadrę nauczycieli akademickich jak i praktyków prowadzących zajęcia w edukacji.

CZEGO UCZYMY?
Program jednolitych studiów magisterskich daje studentom możliwość indywidualizacji toku studiów dzięki szerokiej ofercie przedmiotów do wyboru. Planowane są tutaj następujące przedmioty: warsztaty wokalne, rytmiczne, teatralne, rytmika, trening twórczości, alternatywne koncepcje pedagogiczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, warsztaty kreatywności, organizacja czasu wolnego dla dziecka, uczestnictwo dziecka w kulturze, innowacje pedagogiczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Jak przystało na wyższą Uczelnię zawodową, w celu poszerzenia oferty edukacyjnej o doświadczenie praktyczne, Wydział Nauk Społecznych nawiązał współpracę ze szkołami i przedszkolami na terenie gminy Nysa i gminach ościennych w sprawie odbywania praktyk zarówno śródrocznych (ogólnopedagogicznych i wychowawczodydaktycznych), jak i praktyk ciągłych, realizowanych przez studentów samodzielnie w wybranej placówce oświatowej.