Stypendium Burmistrza Nysy

„Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz”

Studentom PANS w Nysie z budżetu Gminy Nysa wypłacane są:

  • MIESZKANIOWE STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY - kwota do 400 zł miesięcznie - osobom spoza Nysy, studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych, które na okres studiów przeprowadziły się do Nysy,
  • STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY DLA OLIMPIJCZYKA - kwota do 500 zł miesięcznie - studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych, którzy wzięli udział w olimpiadzie trzeciego (centralnego) stopnia lub rywalizacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, na dowolnym etapie edukacji ponadgimnazjalnej,
  • STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY - Stypendium naukowe  - kwota 500 zł miesięcznie dla szczególnie uzdolnionego studenta trzeciego roku studiów stacjonarnych, który wykaże się najwyższymi osiągnięciami naukowymi w poprzednim roku akademickim.

 


Link do informacji o stypendiach (regulaminy, wnioski do pobrania):

STYPENDIA BURMISTRZA NYSY – INFORMACJE

Termin składania wniosków do 15 października danego roku.

Kontakt
Agnieszka Złotowska

Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Urząd Miejski w Nysie
Ul. Kolejowa 15 , p. II pok. 224
Tel. 77 40 80 633

e-mail: a.zlotowska@www.nysa.pl