Opłata rekrutacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów:

opłata rekrutacyjna dla specjalności na kierunku jazz i muzyka estradowa, na które obowiązuje egzamin wstępny wynosi

150 zł

opłata rekrutacyjna dla pozostałych kierunków i specjalności wynosi

85 zł

 

Numer konta zostanie wygenerowany przez system i będzie widoczny w indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata.