Terminy Rekrutacji

UWAGA !

Rejestrację uznaje się za wiążąca po:

  1. Wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych w systemie rejestracji elektronicznej i wyborze kierunku studiów.
    W przypadku problemów z rejestracją on-line należy zgłosić się ze świadectwem maturalnym oraz dowodem osobistym do Sekretariatu Rekrutacji (ul.Chodowieckiego 4, Nysa, p.210).
  2. Wniesieniu na podane konto opłaty rekrutacyjnej.
  3. Złożeniu kompletu wymaganych dokumentów w Sekretariacie Rekrutacji.

TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Terminy rekrutacji:

Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 03.06.2024
Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 03.06.2024
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów na kierunek jazz i muzyka estradowa: 11.07.2024 godz. 16.00
na pozostałe kierunki:
22.07.2024 r. godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 12.07.2024 godz. 10.00
Posiedzenie uczelnianej komisji rekrutacyjnej 15.07.2024 kierunek jazz i muzyka estradowa
25.07.2024 pozostałe komisje
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego na kierunek jazz i muzyka estradowa:
15.07.2024 godz. 18.00
na pozostałe kierunki:
25.07.2024 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć rekrutacja na odpowiednie kierunki zostanie przedłużona według poniższego harmonogramu.


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 26.07.2024
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 19.08.2024 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 20.08.2024 godz. 10.00
Posiedzenie uczelnianej komisji rekrutacyjnej 22.08.2024
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 22.08.2024 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć rekrutacja na odpowiednie kierunki zostanie przedłużona według poniższego harmonogramu.


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 23.08.2024
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 27.09.2024 godz. 10.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 27.09.2024 godz. 10.00
Posiedzenie uczelnianej komisji rekrutacyjnej 27.09.2024
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 27.09.2024 godz. 15.00

SPRAWDZIANY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO U CUDZOZIEMCÓW

Terminy, w których odbędą się sprawdziany znajomości języka polskiego u cudzoziemców planujących podjęcie studiów w PANS w Nysie prowadzonych w języku polskim:
I etap rekrutacji:
    kandydaci na kierunek jazz i muzyka estradowa 12.07.2024 r. godz. 10.00
    kandydaci na pozostałe kierunki 23.07.2024 r. godz. 10.00
II etap rekrutacji: 20.08.2024 r. godz. 10.00
III etap rekrutacji: 27.09.2024 r. godz. 10.00