Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚCI:

 • rachunkowość i kontrola finansowa
 • kadry i płace

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • przedmioty kierunkowe:
  • Analiza finansowa
  • Ubezpieczenia
  • Rynek finansowy
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  • Rachunkowość zarządcza
  • Prognozowanie wielkości finansowych
  • Bankowość
 • przedmioty na specjalności Rachunkowość i kontrola finansowa:
  • Rachunkowość podatkowa
  • Rachunek opłacalności inwestycji
  • Controlling i budżetowanie
  • Audyt i kontrola finansowa
 • przedmioty na specjalności Kadry i płace:
  • Controlling personalny
  • Ubezpieczenia pracownicze
  • Dokumentacja kadrowa
  • Rekrutacja i selekcja pracowników

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk zawodowych:

 • Praktyka wakacyjna w wymiarze 6 tygodni po II semestrze studiów
 • Praktyka śródroczna w wymiarze 3 tygodni na III semestrze studiów
 • Praktyka wakacyjna w wymiarze 4 tygodni po IV semestrze studiów
 • Praktyka śródroczna w wymiarze 3 tygodni na V semestrze studiów
 • Praktyka śródroczna w wymiarze 8 tygodni na VI semestrze studiów

SPECJALNOŚCI:

 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
4 semestry (2 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • przedmioty kierunkowe:
  • Ekonomia behawioralna
  • Strategie zarządzania
  • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
  • Zarządzanie projektami UE
  • Rachunkowość zarządcza i controlling
  • Prawo finansowe i podatkowe
 • przedmioty na specjalności Zarządzanie finansami przedsiębiorstw:
  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Analiza efektywności inwestycji
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • przedmioty na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi:
  • Elementy prawa administracyjnego i pracy
  • Controlling i audyt personalny
  • Komunikacja wewnętrzna w firmie. Komunikacja interpersonalna
  • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

PRAKTYKI:
łącznie 12 tygodni praktyk zawodowych:

 • w trakcie II semestru (5 tygodni),
 • w trakcie IV semestru (7 tygodni).
 • University of Econimics in Varna, Bułgaria
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorwacja
 • University of Zadar, Chorwacja
 • University of West Bohemia, Czechy
 • Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia
 • Athens University of Economics and Business, Grecja
 • Universidad Miguel Hernandez de Elche, Hiszpania
 • Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Hiszpania
 • Athlone Institute of Technology, Irlandia
 • University of Prishtina, Kosowo
 • Klaipeda State College, Litwa
 • Fachhochschule Bingen, Niemcy
 • Hochschule Mittweida, Niemcy
 • Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Portugalia
 • University “Dunarea de Jos” of Galati, Rumunia
 • University of Alba, Rumunia
 • Cumhuriyet University, Turcja
 • Firat University, Turcja
 • Mehmet Akif Ersoy University, Turcja
 • Dumlupinar University, Turcja
 • Istanbul Commerce University, Turcja
 • Istanbul Kultur University, Turcja
 • praca w zawodzie: asystenta księgowego, pracownika działu analiz ekonomicznych i managera finansowego niższego stopnia, a także działalność na własny rachunek
 • po dokształceniu na studiach II stopnia także głównego księgowego lub managera, szczególnie finansowego

Ryzyko występuje zawsze. Nie powinno się go rozważać tylko w kategoriach zagrożenia, ponieważ często stwarza okazje inspirujące ludzkie działania. Z tego względu należy je rozpatrywać jako jeden z determinantów przedsiębiorczości. Będzie ono takim tylko wtedy, gdy zastosuje się odpowiednie metody zarządzania nim. W PANS w Nysie podpowiadamy, jak zarządzać ryzykiem.

dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. ucz.,
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

Opis kierunku

Kierunek finanse i rachunkowość kształci w zawodach, w których specjaliści są najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Misją kierunku jest kształcenie i rozwijanie umiejętności, pozwalających zarówno na dalszą naukę w Polsce lub na świecie, jak i rozpoczęcie po studiach pracy. Proces kształcenia jest nastawiony na to, co najbardziej cenią sobie pracodawcy (wg danych z analiz marketingowych rynku pracy) – umiejętność samodzielnej pracy i analityczne podejście do zadań stawianych przed pracownikami kadry finansowej i zarządzającej. Osiągnięciu tych kwalifikacji sprzyjają również nowoczesne laboratoria Wydziału Nauk Ekonomicznych, duża liczba zajęć projektowych i wysoki poziom nowoczesnego kształcenia informatycznego studentów. Cechą, która w sposób jednoznaczny wyróżnia kierunek finanse i rachunkowość spośród innych kierunków ekonomicznych, jest położenie w trakcie procesu dydaktycznego szczególnego nacisku na finansowy wymiar funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynków i gospodarek. Dodatkowym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki, które odbywają się m.in. w bankach, biurach rachunkowych, wiodących zakładach produkcyjnych lub usługowych. Wielu z naszych absolwentów kontynuuje studia na renomowanych uczelniach Polski, gdzie wykształcenie uzyskane w naszej Uczelni jest wysoko oceniane.

JAK UCZYMY?
Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.

CZEGO UCZYMY?
Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia, a uzyskiwane przez studentów w trakcie studiów, poza ocenami, punkty ECTS pozwalają na bezpłatną wymianę międzynarodową studentów PANS w Nysie ze wszystkimi krajami europejskimi. W trakcie studiów studenci kierunku finanse i rachunkowość mają zapewniony wysoki standard kształcenia w zakresie różnych technik informatycznych, który zapewniają nowocześnie wyposażone laboratoria i duża liczba zajęć praktycznych. Dodatkowym atutem jest dostosowanie programu nauczania do wymagań rynku.
Ogólnym celem kierunku finanse i rachunkowość jest wykształcenie absolwenta, zdolnego podjąć pracę w zawodzie asystenta księgowego, pracownika działu analiz ekonomicznych i managera finansowego niższego stopnia, a także podjąć działalność na własny rachunek lub z powodzeniem podjąć dalszą naukę w Polsce albo za granicą w zakresie nauk społecznych ze wskazaniem na ekonomiczne, a po okresie dokształcania na studiach II stopnia także głównego księgowego lub managera, szczególnie finansowego.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Absolwenci tego kierunku pracują nie tylko w nyskich zakładach pracy, ale w całym regionie i daleko poza jego granicami, jak również za granicą. Nasi studenci mają możliwość korzystania z sal wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i z szeregu programów wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstw (Excel, Insert GT, Symfonia Premium, CDN Optima), co gwarantuje, iż studia na tym kierunku spełniają standardy europejskie.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

 • Studenckie Koło Naukowe BONUS jest organizacją studencką, tworzoną przez studentów dla studentów: „Jesteśmy studentami PANS w Nysie, różnimy się wiekiem i upodobaniami, ale łączy nas jedno – chcemy wiedzieć jak inwestować swoje pieniądze z głową, tak by przynosiły nam jedynie zyski”,
 • Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SYMFONIA zrzesza studentów, których celem jest pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości. Jest to możliwe dzięki wykładom, case study oraz analizie dokumentów księgowych, a także nauce języka angielskiego w zakresie rachunkowości.Studenci mają możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, zarówno jako uczestnicy bierni, jak i aktywni, prezentując przygotowane prze siebie referaty.