Psychofizyczne kształtowanie człowieka

SPECJALNOŚCI:

 • trener osobisty
 • trener przygotowania motorycznego
 • rekreacja psychoruchowa

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • teoria i metodyka aktywności fizycznej
 • fitness
 • trening wytrzymałościowy i siłowy
 • trening funkcjonalny
 • rekreacja
 • fizjologia wysiłku fizycznego
 • antropomotoryka
 • organizacja i marketing sportu i rekreacji
 • psychologia ogólna
 • psychologia aktywności fizycznej
 • techniki wspierające rozwój psychofizyczny człowieka
 • indywidualne programy treningowe
 • techniki relaksacyjne z elementami jogi
 • żywienie
 • technologia żywności i towaroznawstwo

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk (praktyki po I i II roku studiów)

 • University of Presov, Słowacja
 • Universidade do Algarve, Portugalia
 • wykonywanie zawodu trenera osobistego wyposażonego w wiedzę i umiejętności zapewniające profesjonalną pracę – trening psychofizyczny z każdym człowiekiem indywidualnie
 • praca w klubach sportowych i rekreacyjnych, fitness, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych
 • kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą

'Mens sana in corpore sano' - w zdrowym ciele zdrowy duch. Bycie fit w dzisiejszych czasach jest priorytetem egzystencji. Psychofizyczne kształtowanie człowieka to nowatorski praktyczny kierunek studiów, który łączy w sobie wiedzę z zakresu psychologii, treningu fizycznego oraz podstaw żywienia (dietetyki). Celem studiów jest wykształcenie trenerów osobistych (personalnych) i trenerów pracujących z grupami klientów w różnych uwarunkowaniach i kategoriach wiekowych.

mgr Łukasz Kabelis-Szostakowski

Opis kierunku

Pierwszy w Polsce nowatorski kierunek studiów łączący całą wiedzę potrzebną do pracy jako trener osobisty. Jeśli chcesz wiedzieć, jak skutecznie prowadzić trening psychofizyczny każdego człowieka, tak aby osiągnąć wspólny sukces - ten kierunek jest właśnie dla Ciebie - wybierz:

 • TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO
 • TRENER OSOBISTY
 • REKREACJA PSYCHORUCHOWA

JAK UCZYMY?
Wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem przekazywana jest studentom przez specjalistów z wielu dziedzin, m.in. z obszaru nauk społecznych i przyrodniczych, psychologii, żywienia człowieka i sportu. Zajęcia prowadzone są z użyciem nowoczesnego sprzętu zarówno sportowego, jak i multimedialnego.

CZEGO UCZYMY?

 • Jak oddziaływać na osobowość i organizm ludzki w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie aktywności psychofizycznej i aktywnego stylu życia,
 • jak samodzielnie planować, realizować i oceniać aktywność fizyczną, rozwój osobowości i zdrowe żywienie człowieka,
 • jak mediować i negocjować zarówno z jednostkami, jak i grupami w zróżnicowanych środowiskach i kontekstach społecznych,
 • jak organizować i prowadzić zajęcia rekreacyjno-ruchowe dostosowane do warunków, możliwości, potrzeb oraz zainteresowań uczestników zróżnicowanych wiekiem, stanem zdrowia i zainteresowaniami,
 • dajemy praktyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej, pozwalające na prowadzenie zajęć z osobami w różnym wieku,
 • dajemy wiedzę o roli żywienia i żywności w aktywnym stylu życia i ich wpływie na psychomotorykę i możliwości organizmu oraz o roli suplementacji w sporcie,
 • dajemy wiedzę z psychologii, ogólnej teorii osobowości i poradnictwa psychologicznego.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Udostępniamy studentom siłownie, sale fitness, sale gimnastyczne wyposażone w wysokiej jakości sprzęt monitorujący na bieżąco wyniki ćwiczeń.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
W ramach kierunku działają:

 • Studenckie Koło Naukowe Trzymaj Formę „TF”, którego ideą jest zachęcanie do uczestniczenia w zorganizowanej aktywności fizycznej, udzielanie porad nt. zdrowego odżywiania, prowadzenie badań naukowych w obszarze dietetyki i fizjologii wysiłku fizycznego,
 • Studenckie Koło Naukowe ANTROPOMOTUS, którego celem jest inspiracja do twórczej działalności studenckiej w zakresie nauki i doskonalenie cech motorycznych w różnych formach aktywności fizycznej.