Informatyka

SPECJALNOŚCI:

 • bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
 • gry komputerowe i multimedia
 • systemy internetowe

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
inżynier

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
7 semestrów (3,5 roku)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • programowanie (Delphi, C++, C#, Java, JS)
 • programowanie urządzeń mobilnych
 • podstawy sztucznej inteligencji
 • systemy wbudowane
 • zarządzanie danymi informacyjnymi
 • zarządzanie projektami informatycznymi
 • projekt zespołowy

przedmioty na specjalności gry komputerowe i multimedia:

 • grafika komputerowa w .NET
 • gry na urządzenia mobilne
 • metody i techniki tworzenia gier
 • programowanie rozproszone
 • przetwarzanie w chmurze
 • systemy multimedialne
 • tworzenie gier w technologiach Web
 • zaawansowana grafika komputerowa

przedmioty na specjalności systemy internetowe:

 • programowanie (.NET, PHP, JS)
 • programowanie urządzeń mobilnych
 • nowoczesne technologie Web

przedmioty na specjalności systemy i sieci komputerowe:

 • systemy zarządzania i dostarczania treści internetowych
 • sieciowe systemy multimedialne

przedmioty na specjalności bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych:

 • wirtualizacja systemów
 • bezpieczeństwo systemów wirtualnych
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk (praktyki na II i III roku studiów)

*po uzyskaniu zgody MNiSW


SPECJALNOŚĆ

 • inteligentne technologie informatyczne
 • inżynieria oprogramowania

FORMA STUDIÓW

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
magister inżynier

CZAS TRWANIA STUDIÓW
3 semestry (1,5 roku)

 • Athlone Institute of Technology, Irlandia
 • Hochschule Mittweida, Niemcy
 • Nord University, Norwegia
 • programista dla desktop i urządzeń mobilnych: C++, C#, JAVA, Python, SQL, Electron, Kotlin
 • programista WEB: PHP, JAVA, JS, Angular, Node, React, Vue
 • specjalista ds. testowania i wdrażania systemów oraz sieci
 • projektant gier i grafik komputerowy: Unity, Unreal Engine, Blender, 3DS Max

PO STUDIACH II stopnia

 • tworzenie i eksploatacja systemów AI oraz analizy danych
 • tworzenie systemów przetwarzania obrazów i systemów wizyjnych
 • projektowanie ergonomicznych interfejsów, praca w systemie ciągłego wytwarzania oprogramowania
 • kontynuacja edukacji w wybranej uczelni w kraju lub za granicą

Studia na naszym kierunku stanowią milowy krok w kierunku profesjonalnego przygotowania do zawodu informatyka. Współpraca z firmami IT pozwala na uzyskanie profesjonalnych umiejętności i kompetencji w różnych obszarach informatyki.

dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych

Opis kierunku

Program studiów na naszych specjalnościach gwarantuje wykształcenie w dziedzinie multimediów, systemów tworzenia gier, zaawansowanej animacji, grafiki 2D i 3D, nowoczesnych technologii baz danych, systemów sieciowych i rozproszonych oraz systemów mobilnych, jak również obszernej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. W roku akademickim 2018/2019 kierunek informatyka uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej do roku akademickiego 2025/2026.

JAK UCZYMY?
Nasza kadra posiada bogate doświadczenie zawodowe i managerskie zdobyte w różnych firmach sektora IT, które wykorzystywane jest podczas prowadzenia zajęć. Większość zajęć realizowana jest w formie warsztatowej, laboratoryjnej i projektowej.

CZEGO UCZYMY?
Absolwent posiada znajomość standardowych i nowoczesnych metod oraz algorytmów informatyki, umożliwiającą samodzielne i zespołowe rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym ich analizę, implementację, realizację i weryfikację projektów informatycznych (systemów mobilnych i wielodotykowych, aplikacji chmurowych). Biegle programuje w kilku językach programowania, umie wykorzystywać i administrować najnowszymi serwerowymi platformami operacyjnymi Windows Serwer i Linux, usługami SaaS/IaaS, a także projektuje i realizuje systemy internetowe, bazy danych oraz sieci komputerowe.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Studenci mają do dyspozycji profesjonalne oprogramowanie. Korzystamy również z pakietu Microsoft Imagine Premium oraz firmy Autodesk. W PANS w Nysie działa sieć światłowodowa łącząca ze sobą wszystkie budynki Uczelni, tworząca dużą sieć kampusową zwaną Nyską Siecią Akademicką. Współpracujemy z firmami IT, m.in. studenci biorą udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych pracowników.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
Na kierunku działa Studenckie Koło Naukowe ENTI (Entuzjastów Nowych Technologii Informatycznych), którego celem jest pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, projektowania i realizowania systemów informatycznych, jak również badania nowych rozwiązań programowo-sprzętowych powstających w oparciu o nowe technologie (grafika komputerowa, gry i multimedia, rozpoznawanie obrazów, detekcja ruchu, sztuczna inteligencja, aktywne i zautomatyzowane serwisy internetowe).